Τελευταίες καταχωρήσεις


Κριτήριο Αξιολόγησης 26/04/2022

Κριτήριο Αξιολόγησης 26/04/2022

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός, ορμή - κρούση, απλή αρμονική...

Κριτήριο Αξιολόγησης 03/01/2022

Κριτήριο Αξιολόγησης 03/01/2022

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός, ορμή - κρούση, απλή αρμονική...

Η στατική τριβή στη στροφική κίνηση ενός στερεού σώματος

Η στατική τριβή στη στροφική κίνηση ενός στερεού σώματος

Η στατική τριβή στην κίνηση ενός στερεού σώματος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες....

Κριτήριο Αξιολόγησης 06/05/2021

Κριτήριο Αξιολόγησης 06/05/2021

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Κρούσεις, καμπυλόγραμμες κινήσεις, ηλεκτρικό πεδίο

Κριτήριο Αξιολόγησης 06/05/2021

Κριτήριο Αξιολόγησης 06/05/2021

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός, ορμή - κρούση, απλή αρμονική...

Ο χρονικός ρυθμός μεταβολής στη φυσική

Ο χρονικός ρυθμός μεταβολής στη φυσική

Οι χρονικοί ρυθμοί μεταβολής έχουν σαν ανεξάρτητη μεταβλητή το χρόνο t. Αυτοί...

Κριτήριο Αξιολόγησης 20/03/2021

Κριτήριο Αξιολόγησης 20/03/2021

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Κρούσεις, καμπυλόγραμμες κινήσεις, ηλεκτρικό πεδίο

Κριτήριο Αξιολόγησης 20/03/2021

Κριτήριο Αξιολόγησης 20/03/2021

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός, ορμή - κρούση, απλή αρμονική...

Κριτήριο Αξιολόγησης 20/03/2021

Κριτήριο Αξιολόγησης 20/03/2021

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΥΛΗ: Κινήσεις, δυνάμεις

Κριτήριο Αξιολόγησης 04/01/2021

Κριτήριο Αξιολόγησης 04/01/2021

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός, ορμή - κρούση, απλή αρμονική...

Κριτήριο Αξιολόγησης 10/12/2020

Κριτήριο Αξιολόγησης 10/12/2020

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός

Κριτήριο Αξιολόγησης 31/10/2020

Κριτήριο Αξιολόγησης 31/10/2020

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ορμή, κρούσεις, ηλεκτρομαγνητισμός, απλή αρμονική...

TOP